Q房为您找到 21 个满足条件的小区
金地梅陇镇

金地梅陇镇

龙华/深圳北/2005年建造
53338 元/㎡
二手房 139
出租房 37
苹果园

苹果园

龙华/深圳北/2004年建造
45829 元/㎡
二手房 34
出租房 10
世纪春城四期

世纪春城四期

龙华/深圳北/2008年建造
51761 元/㎡
二手房 33
出租房 18
阳光新境园

阳光新境园

龙华/深圳北/2006年建造
49706 元/㎡
二手房 32
出租房 7
世纪春城三期

世纪春城三期

龙华/深圳北/2007年建造
50387 元/㎡
二手房 29
出租房 14
绿景香颂花园

绿景香颂花园

龙华/深圳北/2010年建造
58877 元/㎡
二手房 25
出租房 18
滢水山庄一区

滢水山庄一区

龙华/深圳北/1997年建造
42322 元/㎡
二手房 23
出租房 8
世纪春城一期

世纪春城一期

龙华/深圳北/2004年建造
46467 元/㎡
二手房 20
出租房 6
新华城

新华城

龙华/深圳北/2010年建造
49858 元/㎡
二手房 20
出租房 6
锦绣江南二期

锦绣江南二期

龙华/深圳北/2003年建造
46250 元/㎡
二手房 20
出租房 8
丰润花园

丰润花园

龙华/深圳北/1998年建造
40366 元/㎡
二手房 20
出租房 7
华美丽苑

华美丽苑

龙华/深圳北/2004年建造
44424 元/㎡
二手房 19
出租房 0
锦绣江南四期

锦绣江南四期

龙华/深圳北/2005年建造
49781 元/㎡
二手房 17
出租房 6
风和日丽花园三期

风和日丽花园三期

龙华/深圳北/2000年建造
39334 元/㎡
二手房 14
出租房 5
世纪春城二期

世纪春城二期

龙华/深圳北/2005年建造
46945 元/㎡
二手房 14
出租房 6
锦绣江南一期

锦绣江南一期

龙华/深圳北/2003年建造
46856 元/㎡
二手房 13
出租房 7
风和日丽花园二期

风和日丽花园二期

龙华/深圳北/2001年建造
39763 元/㎡
二手房 13
出租房 6
锦绣江南三期

锦绣江南三期

龙华/深圳北/2004年建造
46135 元/㎡
二手房 13
出租房 2
辉华大厦

辉华大厦

龙华/深圳北/1999年建造
37900 元/㎡
二手房 4
出租房 0
风和日丽花园一期

风和日丽花园一期

龙华/深圳北/2000年建造
41030 元/㎡
二手房 4
出租房 1
丰润花园别墅

丰润花园别墅

龙华/深圳北/1993年建造
51021 元/㎡
二手房 2
出租房 1

没有更多小区了