Q房为您找到 68 个满足条件的小区
沙河世纪假日广场

沙河世纪假日广场

南山/华侨城/2008年建造
66709 元/㎡
二手房 43
出租房 32
首地容御

首地容御

南山/华侨城/2011年建造
88737 元/㎡
二手房 41
出租房 33
中旅广场

中旅广场

南山/华侨城/1997年建造
70586 元/㎡
二手房 29
出租房 7
海景花园

海景花园

南山/华侨城/1992年建造
63454 元/㎡
二手房 28
出租房 13
天鹅堡二期

天鹅堡二期

南山/华侨城/2002年建造
91487 元/㎡
二手房 26
出租房 21
香山美墅云邸

香山美墅云邸

南山/华侨城/2016年建造
105953 元/㎡
二手房 26
出租房 13
香山里二期

香山里二期

南山/华侨城/2011年建造
83790 元/㎡
二手房 24
出租房 3
桂花苑

桂花苑

南山/华侨城/1992年建造
63813 元/㎡
二手房 21
出租房 8
假日湾

假日湾

南山/华侨城/2004年建造
78111 元/㎡
二手房 18
出租房 6
世界花园海华居

世界花园海华居

南山/华侨城/1996年建造
59388 元/㎡
二手房 18
出租房 13
碧海云天二期

碧海云天二期

南山/华侨城/2003年建造
112265 元/㎡
二手房 18
出租房 15
纯水岸十五期

纯水岸十五期

南山/华侨城/2012年建造
139814 元/㎡
二手房 18
出租房 1
天鹅堡一期

天鹅堡一期

南山/华侨城/2002年建造
88378 元/㎡
二手房 16
出租房 18
荔园新村

荔园新村

南山/华侨城/1993年建造
68009 元/㎡
二手房 16
出租房 9
纯水岸七期

纯水岸七期

南山/华侨城/2008年建造
113245 元/㎡
二手房 16
出租房 15
香山美墅果岭

香山美墅果岭

南山/华侨城/2016年建造
104000 元/㎡
二手房 16
出租房 9
金海燕花园

金海燕花园

南山/华侨城/1997年建造
76008 元/㎡
二手房 15
出租房 4
锦绣花园一期

锦绣花园一期

南山/华侨城/1996年建造
70379 元/㎡
二手房 14
出租房 10
中新街

中新街

南山/华侨城/1981年建造
71702 元/㎡
二手房 14
出租房 5
东组团

东组团

南山/华侨城/1988年建造
70968 元/㎡
二手房 14
出租房 1
锦绣花园二期

锦绣花园二期

南山/华侨城/1999年建造
80635 元/㎡
二手房 13
出租房 8
康佳苑

康佳苑

南山/华侨城/1995年建造
70845 元/㎡
二手房 12
出租房 2
一辉花园

一辉花园

南山/华侨城/1997年建造
75441 元/㎡
二手房 12
出租房 1
美加广场

美加广场

南山/华侨城/2000年建造
63774 元/㎡
二手房 12
出租房 6
香山里一期

香山里一期

南山/华侨城/2010年建造
80989 元/㎡
二手房 12
出租房 7
高发公寓

高发公寓

南山/华侨城/1999年建造
56341 元/㎡
二手房 11
出租房 1
芳华苑

芳华苑

南山/华侨城/1990年建造
63471 元/㎡
二手房 11
出租房 2
陶然居

陶然居

南山/华侨城/2000年建造
55522 元/㎡
二手房 10
出租房 6
荔枝苑

荔枝苑

南山/华侨城/1989年建造
69769 元/㎡
二手房 10
出租房 3
纯水岸一期

纯水岸一期

南山/华侨城/2002年建造
112530 元/㎡
二手房 10
出租房 19