Q房为您找到 75 个满足条件的小区
钰龙园

钰龙园

南山/南头/2004年建造
70691 元/㎡
二手房 43
出租房 21
桃苑单身公寓

桃苑单身公寓

南山/南头/1993年建造
53975 元/㎡
二手房 22
出租房 17
锦福苑

锦福苑

南山/南头/2000年建造
56909 元/㎡
二手房 18
出租房 4
西海明珠花园

西海明珠花园

南山/南头/2004年建造
80389 元/㎡
二手房 16
出租房 9
南景苑

南景苑

南山/南头/2002年建造
55879 元/㎡
二手房 15
出租房 6
南山豪庭

南山豪庭

南山/南头/2004年建造
66784 元/㎡
二手房 14
出租房 3
麒麟花园一期

麒麟花园一期

南山/南头/1998年建造
91090 元/㎡
二手房 14
出租房 10
东方新地苑

东方新地苑

南山/南头/2004年建造
64738 元/㎡
二手房 14
出租房 4
东方美地苑

东方美地苑

南山/南头/2001年建造
68745 元/㎡
二手房 13
出租房 5
田厦翡翠明珠花园

田厦翡翠明珠花园

南山/南头/2010年建造
91540 元/㎡
二手房 13
出租房 7
苏豪名厦

苏豪名厦

南山/南头/1998年建造
48538 元/㎡
二手房 13
出租房 5
大陆庄园

大陆庄园

南山/南头/2000年建造
54983 元/㎡
二手房 12
出租房 4
麒麟花园二期

麒麟花园二期

南山/南头/2001年建造
95059 元/㎡
二手房 12
出租房 6
金桃园大厦

金桃园大厦

南山/南头/2004年建造
57110 元/㎡
二手房 12
出租房 2
中润百分百公寓

中润百分百公寓

南山/南头/2004年建造
73660 元/㎡
二手房 11
出租房 8
嘉南美地

嘉南美地

南山/南头/2005年建造
64541 元/㎡
二手房 11
出租房 5
旺海怡苑

旺海怡苑

南山/南头/2003年建造
59845 元/㎡
二手房 10
出租房 1
南海城中心

南海城中心

南山/南头/1997年建造
59004 元/㎡
二手房 10
出租房 5
西海花城

西海花城

南山/南头/2003年建造
71684 元/㎡
二手房 9
出租房 3
麒麟花园三期

麒麟花园三期

南山/南头/2001年建造
110004 元/㎡
二手房 9
出租房 5
常兴时代广场

常兴时代广场

南山/南头/2003年建造
58266 元/㎡
二手房 8
出租房 5
福海苑

福海苑

南山/南头/1999年建造
62099 元/㎡
二手房 8
出租房 9
汇金家园

汇金家园

南山/南头/2002年建造
70585 元/㎡
二手房 7
出租房 6
荔林春晓

荔林春晓

南山/南头/2003年建造
95271 元/㎡
二手房 7
出租房 12
福临苑

福临苑

南山/南头/2003年建造
67249 元/㎡
二手房 6
出租房 1
嘉庭苑

嘉庭苑

南山/南头/2001年建造
117131 元/㎡
二手房 6
出租房 4
中山颐景花园一期

中山颐景花园一期

南山/南头/2001年建造
64768 元/㎡
二手房 5
出租房 4
惠中名苑

惠中名苑

南山/南头/2000年建造
65479 元/㎡
二手房 5
出租房 1
桃苑小区

桃苑小区

南山/南头/1988年建造
58872 元/㎡
二手房 5
出租房 2
光彩新世纪家园

光彩新世纪家园

南山/南头/2004年建造
74500 元/㎡
二手房 5
出租房 13